همکاری با ما

از اینکه شرکت بازارپردازان گویا را برای همکاری انتخاب کرده اید سپاسگذاریم. شرکت گویا بر آن است تا از میان افراد خلاق با سابقه کار برای همکاری پایدار دعوت نماید، لذا رزومه خود را به آدرس info@gooyagroup.ir برای ما ارسال نمائید.

شرایط استخدام

  • سوابق فعالیت مرتبط
  • روحیه کار گروهی
  • انگیزه به پیشرفت و تعالی