سوالات متداول

زمانیکه توجه از تولید به بازاریابی معطوف شود، تحقیقات بازاریابی به یکی از ابزارهای بازاریابان تبدیل میشود تا پیش از معرفی محصول واکنش بازار را بدانیم. درهرصورت عوامل زیادی برای تشخیص اهمیت تحقیقات بازاریابی وجود دارد هدف اول برنامه تحقیقات بازاریابی پاسخ به سوال مدیریت است. این سوال هدف تحقیقات میشود. درهرحال، هدف تحقیقات میتواند متنوع باشد و هدف هر تحقیقی میتواند سوالات مختلفی را بپرسد. کار تحقیقات باراز جمع آوری و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از آنها و پاسخ به سوالات است.

12سوال یا هدف تحقیقاتی که ممکن است یک کسب وکار ازتیم تحقیقات بازار خود بپرسد در زیر آمده است. اهمیت تیم تحقیقات بازاریابی زمانی بیشتر میشود که پاسخ تمامی این سوالات را بدست آورد.

آیا ما اطلاعات کاملی از بازار داریم؟

  یکی از دلایل اجرای تحقیقات بازار نیاز بیشتر به اطلاعات کمی از بازار است. تحقیقات بازار میتواند اطلاعات بیشتری از بازار فراهم کند.

آیا ما به تحقیقات بازاریابی اولیه نیاز داریم یا ثانویه؟
در بازار چه میگذرد؟
نیازها و خواسته ها و تقاضای مشتریان ما چیست؟
مشتریان ما چگونه تصمیم به خرید میگیرند؟
رقبای ما چه چیزی عرضه میکنند؟
نظر مشتریان درباره برند ما چیست؟
8) چه کار دیگری میتوانیم دربازار انجام دهیم؟
سبد محصولات ما چه باید باشد؟
چگونه کسب وکارمان را گسترش دهیم؟
ارتباطات بازاریابی ما باید چگونه باشد؟
چه فرصتهایی وجود دارد؟