تست گویا جوملا

درباره ما

شرکت تحقیقات بازاریابی گویا، فعاليت رسمي خود را در تیر ماه سال 1389 با موضوع فعاليت در زمينة اجرا و انجام مطالعات در حوزه تحقیقات بازاریابی اعم از تحقیقات کمی، کیفی، کتابخانه ای، مطالعات آماری و ترویجی فروش آغاز نمود .
مؤسسان شرکت با بیش از 10 سال فعاليت تخصصي مستمر بر روي پروژه­هاي بین­المللی تحقیقات بازاریابی، اين بار در قالبي جديد سيستم­ها و خدمات خود را با نگرشي فرآيند محور و البته جامع و يکپارچه ارائه نمودند.